Pojem „Zkujňování“ (Frischen) znamená v řeči hutníků, kteří pracují s mědí, proces redukčního tavení. Přidáváním dřevěného uhlí se redukují oxidy kovů (olovnatý klejt) na kovy, které se navzájem legují.

Při zkujňování se využívalo mnohem lepší rozpustnosti stříbra v olovu než v mědi. V šachtové peci se černá měď s obsahem stříbra stavila dohromady s olovem. Při odpichu se získávala směs mědi s malým obsahem stříbra a olova s vysokým obsahem stříbra. Tato směs odtékala do kelímku, kde ztuhla na plotnu. Ta byla po vychladnutí dopravena k vycezovací výhni (nístěji).