Zkoušení je hornický výraz pro kontrolování. Umění kontroly rudy je vůbec nejstarším oborem chemicko-technologické analýzy, která se v huti prováděla.

Z dopravené rudy byly odraženy malé vzorky, ty se roztavily a byl zkoušen jejich obsah stříbra. To znamená, že se celý technický proces zpracování rudy de facto prováděl v malém měřítku.

Podobnou zkoušku obsahu stříbra a mosazi v černé mědi ještě před tím vždy provedly příslušné horní úřady. Zkouška se opakovala v Grünthalu, aby se vyloučily falešné výsledky. Přesnost měření byla důležitá jak pro dodavatelské doly tak pro samotnou huť, protože se podle obsahu stříbra určovala odměna. Průměrný podíl stříbra v černé mědi se pohyboval kolem 0,53 %.

Při kontrole bylo zároveň stanoveno použití surovin během tavení.

Zkušebna se původně nacházela v přístavbě Dlouhé huti ve vycezovací huti. Byly zde kontrolní pece, váhy a přístroje.