Zásobování vodou bylo ve vycezovací huti zajištěno ze dvou zdrojů: z řeky Flöhy nebo z potoka Natzschung (Načetínského potoka). Díky morfologii a velké vodní zásobě bylo vždy dostatečné množství vody pro všechna technická výrobní zařízení hutě.

Voda z potoka Natzschung se odebírala na různých malých jezech v okolí a byla vodními náhonovými příkopy přiváděna k výrobním zařízením.

Nejčastějšími výrobními hnacími stroji byla mlýnská kola. Poháněly v areálu huti početná dmýchadla, která sloužila k rozmanitým výrobním procesům. Nejčastěji se jednalo o ventilační zařízení. Kromě toho poháněla mlýnská kola palcovými hřídely  kladiva hamrů, měchy, stoupovny a mnohá další výrobní zařízení.

Dostatečná zásoba hnací vody v časech sucha byla zajištěna uměle založenými rybníky, kterým se říkalo hutní rybníky. Rozlišovalo se mezi dolním a horním hutním rybníkem. Na počátku 20.století vznikl třetí rybník,  který se nacházel mezi budovou Garhaus a obytnými domky pro dělníky.

Voda se dala svádět do různých náhonových příkopů k příslušným spotřebitelům. Převážná část příkopů zůstala v krajině zachována, část příkopů, hlavně těch v areálu Saigerhütte, je dnes vyschlých.