Východně od Dlouhé huti stávala velká a malá uhelna. Obě budovy sloužily jako skladiště dřevěného uhlí a palivového dříví. Odsud také dostávali dělníci své deputátní palivové dříví. 

Východní zed´uhelny byla součástí obranné zdi kolem areálu.

Základové zdivo velké uhelny dnes nelze na pohled téměř rozeznat, protože bylo integrováno do fundamentu nové stavby volnočasového centra (bowling a střelnice).