Olbernhau - Mitten im Erzgebirge

Glück auf und herzlich Willkommen auf den touristischen Seiten von olbernhau.de. Wir laden Sie ein, sich über unsere wunderschöne Gegend - Mitten im Erzgebirge - zu infomieren. Herrliche Landschaft, freundliche Gastgeber, vielseitige Aktivangebote, attraktive Museen, Galerien und Freizeiteinrichtungen, viele Veranstaltungen und so manch Sehenswertes haben wir hier, mit ergänzenden Informationen für einen abwechslungsreichen Aufenthalten zusammengestellt. Wir laden Sie ein, den Landstrich zwischen dem Schwarzwassertal, dem Kurort Seiffen, dem Saidenberg und der Saidenbachtalsperre einmal persönlich zu besuchen und zu entdecken. Wir freuen uns auf  Sie!
Tourist-Information Olbernhau - Geschäftsstelle des Tourismusvereins Olbernhau e.V.
+49 (0) 37360 689866
+49 (0) 37360 689865
Po - Út:
10:00-17:00
St:
10:00-13:00
Čt - Pá:
10:00-17:00
So:
10:00-13:00
Ne:
geschlossen
Am 24. und 31. Dezember sowie an sächsischen Feiertagen ist die Tourist-Information geschlossen.
Veranstaltung

Bei Martin`s Gans essen

13 Lis14 Lis
Martinsgans mit Musik erwartet Sie bei uns im Gasthof Dittmannsdorf.
Veranstaltung

Ein Naturschutzgroßprojekt für den Erzgebirgskreis?

14 Lis
Umfrage zur Machbarkeitsstudie für ein Naturschutzgroßprojekt - Rein aus fachlicher Sicht betrachtet, gäbe es ein eindeutiges „Ja“ - mehrere Teilgebiete im Erzgebirgskreis wären geeignet und förderfähig. Ein Naturschutzgroßprojekt lebt aber vor allem von und mit den Menschen, die es gestalten. Aus
Veranstaltung

Bundesweiter Vorlesetag

15 Lis
Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung.
Veranstaltung

Fasching im Gasthof Dittmannsdorf

16 Lis
Die Dittsdorfer Haderlumpen laden ein - Reservierung unter 037360 6349
Veranstaltung

Shakespeares Kaufmann

16 Lis
Eine Dramödie mit Herz.
Veranstaltung

Konzert mit dem Collegium musicum Olbernhau

16 Lis
Es erklingt die große Suite mit Erzhählung "PEER GYNT" von Edvard Grieg. Ausführende: Collegium musicum Olbernhau Sprecher: Gunnar Rug Leitung: Armin Winkler

Interessantes

0.15 km

Museum Olbernhau - Ein Museum für die ganze Familie

Der hölzerne Herr mit Brille, Schreibfeder und Stehpult auf dem Windspiel an der schlichten Fassade des Olbernhauer Museums ist ein Spielwarenverleger, einer der Kaufleute, die mit ihrem Handel bereits vor über 200 Jahren das Spielzeug aus dem Erzgebirge weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die weltweite Tätigkeit der Olbernhauer Verlagshäuser ist eine der besonderen Geschichten, die im Museum erzählt werden. Nach umfassender Rekonstruktion und Erweiterung erfährt man in der neu gestalteten Ausstellung noch vieles mehr über Spielwarenverleger und ihre Musterbücher, über den unterschiedlichen Broterwerb im Laufe der Jahrhunderte und über die Findigkeit im Umgang mit Holz und Metall, welche Olbernhau bis heute auszeichnet.
2.81 km UNESCO-Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ - Saigerhütte Grünthal

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.   Mimořádná univerzální hodnota Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné? Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody: 1) celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765). 2) revoluční systém státem řízené báňské správy V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím. 3) jedinečná hornická kulturní krajina Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.   Z regionu a pro region Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno? Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost. Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 22 komponent Celkem se nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Vybrané komponenty se svými charakteristickými hornickými objekty dokumentují význam regionu z globálního hlediska, nejvýznamnější oblasti těžby rud a nejdůležitější těžební období na obou stranách hranice. Každá komponenta obsahuje dílčí objekty související s hornictvím, jichž je zhruba 400 na saské straně a přes 60 na české straně. Komponenty zahrnují nadzemní i podzemní hornické památky, historická horní města a charakteristické krajinné prvky, jako jsou například pinkové a haldové tahy. Vzhledem k různorodosti hornických památek a hornických krajin lze navrhovanou mimořádnou univerzální hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří vystihnout jen pomocí většího počtu komponent. Aby bylo možné montánní dědictví Krušných hor ještě lépe pochopit, byly navíc ke 22 komponentám přidány ještě další, „přidružené objekty", které však nejsou součástí vlastní nominace.   Složení komponent V Krušných horách se dochovalo mnoho historicky významných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Mezi viditelné stopy těžby v krajině patří mj. rýžovnické kopečky, pinkové a haldové tahy či vodohospodářské systémy (vodní příkopy, báňské rybníky, podzemní kanály). Součástí nominace jsou však i agrární struktury (například kamenné valy) a lesní oblasti, které přímo souvisejí s osídlením a vývojem hornické kulturní krajiny. Další podstatným rysem komponent jsou různá nadzemní a podzemní důlní zařízení, dokumentující světový přínos Krušných hor v oblasti technologií a vědy. Do této kategorie patří důlní a hutní komplexy z různých období, podzemní dobývky, komory na vodní kola nebo strojovny se zachovanou technologií (například vodosloupcová čerpadla) a doklady o různých způsobech těžby (například pomocí sázení ohněm). O bohatství, vzniklém díky hornictví v průběhu staletí, svědčí skvostná horní města a jejich administrativní, sakrální a světské stavby.   Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau je jedinečným dokladem hutního a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud. V hutním areálu, založeném v roce 1537, se dochovaly téměř všechny původní budovy, například obytné budovy, dům tesaře, dům prubíře rudy nebo hutní šenk. Technologickým a architektonickým centrem hutě bývala tzv. Dlouhá huť („Lange Hütte“) z roku 1562, která však byla v roce 1952/1953 stržena až po základové zdivo. V letech 1992–1994 byla znovu obnažena a částečně nově postavena. Celý komplex je obehnán ochrannou zdí se vstupní branou. Vycezovací huť v Grünthalu bývala samostatným sídlem s vlastní soudní pravomocí. Areál proto zahrnoval různé objekty nutné pro provoz i běžný život, od objektů pro zpracování rudy přes správní a hutní budovy až po obytné stavby a společenská zařízení pro hutníky. Mimo vlastní areál byl v letech 1534–1537 postaven měděný hamr, který byl v letech 1958–1960 restaurován a slouží jako přístupná technická památka. Budovy celého hutního komplexu jsou v současnosti využívány jak k obytným, tak I k podnikatelským a kulturním účelům. Turistům jsou k dispozici různé muzejní expozice, naučné stezky i hotel. Co lze navštívit? Muzeum Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau Muzeum v domě Rittergut v Olbernhau Německo-česká hornická naučná stezka (délka cca 15 km) Hutní rybník (Hüttenteich) s místopisnou a přírodovědnou naučnou stezkou Stockhausen – dětské zábavní centrum (v areálu huti)  
2.88 km

Měděný hamr v huti Saigerhütte

V vodním hamru na zpracování mědi předvede kovářský čeledím třistakilové (6 metráků), plně funkční, široké kladivo a přiblíží návštěvníkům podrobně a názorně dějiny výroby v ranném kapitalismu. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o vycezování, metodě oddělování mědi od stříbra tavením, přičemž bylo přidáním cínu využito rozdílných tavicích teplot a vzájemných rozpustností.
3.79 km

Polizeihistorisches Museum Schönfeld

Den Anfängen einer biografischen Sammlerleidenschaft folgend, wurde in den Jahren 2004 bis 2006 eine private Sammlung zur Geschichte der Polizei eingerichtet, die sich stetig erweitert und seit 2006 öffentlich zugänglich ist. Das kleine Museum hat sich die Erhaltung, Aufarbeitung und Dokumentation historischer Zeitzeugen für alle Bereiche der Deutschen Volkspolizei und den anderen Organen des Ministeriums des Innern auf den Gebieten der Ausrüstung, Uniformen, Orden, Effekten, Literatur und Dokumente zur Aufgabe gemacht. Das Museum ist Mitglied des „Arbeitskreis polizeihistorischer Sammlungen“ in der Deutschen Gesellschaft für Polizeigeschichte e.V.
7.1 km Dörnthaler Teich

Dörnthaler Kunstteich mit Naturlehrpfad

Der Bau des Dörnthaler Teiches erfolgte im Zeitraum von 1787 bis 1790. In diesen Jahren entstand auch der Kunstgraben, um die Bergreviere Brand-Erbisdorf und Freiberg mit Aufschlagwasser zu versorgen. An der vorderen Dammmauer erinnert ein Gedenkstein an die Erweiterung des Teiches und den Dammbau von 1842 bis 1844. Heute ist der Dörnthaler Teich ein Paradies für Naturliebhaber zu jeder Jahreszeit. Im Frühling lockt das frische Grün, an warmen Sommertagen weht eine frische Prise über den Teich, der Herbst malt viele Farben und im Winter knackt das Eis gespenstig. Der Naturlehrpfad um den Teich ist besonders für Familien mit Kindern interessant. Hier können sie die einheimische Tier- und Pflanzenwelt kennen lernen. Der Dörnthaler Teich ist Bestandteil des UNESCO-Werterbes "Montanrgion Erzgebirge" im Bestandteil der Freiberger Wasserwirtschaft.
2.74 km

Kinder-Spielwelt Stockhausen

Einmalig in Deutschland ist unsere Spielwelt "Stockhausen", direkt im mittelalterlichen Areal der Saigerhütte Olbernhau-Grünthal. In Stockhausen spielt man Drinnen & Draußen! Auf 1.100 qm Spielfläche Drinnen bieten wir tolle Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Eine 10 Meter hohe Megakletterburg mit einer turbulenten Röhrenrutsche, eine begehbare Würfelwelt, Spielepfad, Knirpsenland, Bastelwerkstatt, Elternspielplatz... Alle Spielzeuge und Einrichtungen sind aus Massivholz! Draußen gibt es Spiel-Spaß auf 800 qm in einem Märchen-Spiel-Labyrinth, Kletterburg, Trampolin, Buddelbereich, Sonnenterasse und Sommercafé laden ein. Stockhausen Spiel-Spaß bei jedem Wetter.
8.02 km

Heimatmuseum Dörnthal

Ein museales Kleinod in Dörnthal ist das Heimatmuseum an der Ankerkreuzung. Beim Rundgang durch das Haus wird der Besucher zurückversetzt in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1831 als Auszugshaus für das nahe liegende Bauerngut erbaut, erlebte das Gebäude mehrere Besitzerwechsel. Von 1955 bis 1994 lebte und wirkte hier der Heimatforscher und ehemalige Ortschronist Walter Herrmann. Nach seinem Auszug wurde das Fachwerkhaus originalgetreu restauriert und zu Ostern 2000 feierlich als Heimatmuseum eingeweiht. Engagierte Einwohner und Heimatfreunde haben eine Vielfalt wertvoller Gegenstände aus dem alltäglichen Leben der Dorfbewohner aus Urgroßmutters Zeiten zusammengetragen und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Schauen Sie in die Wohnküche, die "gute" Stube und das Schlafzimmer unserer Vorfahren.
0.57 km

Die Minigolfanlage

Die Minigolfanlage auf dem rund 500 qm großen Areal mit 18 Bahnen liegt am Weg „Auf der Bleiche“ in Olbernhau. Neben dem Minigolfen steht eine Tischtennisanlage und ein Grillplatz mit Sitzmöglichkeiten für etwa 25 Personen zur Verfügung. Bei Bedarf können Biertischgarnituren aufgestellt werden, um zusätzliche Sitzgelegenheiten zu schaffen.