Olbernhau - Mitten im Erzgebirge

Glück auf und herzlich Willkommen auf den touristischen Seiten von olbernhau.de. Wir laden Sie ein, sich über unsere wunderschöne Gegend - Mitten im Erzgebirge - zu infomieren. Herrliche Landschaft, freundliche Gastgeber, vielseitige Aktivangebote, attraktive Museen, Galerien und Freizeiteinrichtungen, viele Veranstaltungen und so manch Sehenswertes haben wir hier, mit ergänzenden Informationen für einen abwechslungsreichen Aufenthalten zusammengestellt. Wir laden Sie ein, den Landstrich zwischen dem Schwarzwassertal, dem Kurort Seiffen, dem Saidenberg und der Saidenbachtalsperre einmal persönlich zu besuchen und zu entdecken. Wir freuen uns auf  Sie!
Tourist-Information Olbernhau
+49 (0) 37360 689866
+49 (0) 37360 689865
Auf Grund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen ist die Tourist-Information geschlossen.
Veranstaltung

Winterspaß in Hallbach

20 Úno
Der Dorfclub für Hallbach e.V. lädt ein zum Spaßrodeln - in Abhängigkeit von der Wetterlage - oder zur Winterwanderung mit anschließenden Grillen.
Veranstaltung

Stadtführung am Montag

01 Bře08 Bře15 Bře22 Bře29 Bře05 Dub12 Dub19 Dub26 Dub03 Kvě10 Kvě17 Kvě24 Kvě31 Kvě07 Čer14 Čer21 Čer28 Čer05 Črv12 Črv19 Črv26 Črv02 Srp09 Srp16 Srp23 Srp30 Srp06 Zář13 Zář20 Zář27 Zář04 Říj11 Říj18 Říj25 Říj01 Lis08 Lis15 Lis22 Lis29 Lis06 Pro13 Pro20 Pro27 Pro
Jeden Montag nimmt Sie Udo Brückner mit auf einen Stadtrundgang durch seine Heimatstadt. Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Dauer: ca. 90 min Kosten: 4,- €/Pers. I mit Gästekarte Erzgebirge 3,- € I Kinder bis 16 Jahren frei. Für Gruppen sind Sonderführungen auch an anderen Tagen und Zeiten
Veranstaltung

Führung durch das Areal der Saigerhütte

07 Bře04 Dub02 Kvě06 Čer04 Črv01 Srp05 Zář03 Říj07 Lis05 Pro
Der Saigerhüttenverein Olbernhau - Grünthal e.V. lädt zur Führung durch das Saigerhüttenareal ein. In gut 60 Minuten führt der Saigerhüttenknappe in seiner historischen Tracht den Besucher durch die einstige Schmelzhütte, in der das Saigerverfahren – das Trennen von Silber aus Kupfer – durchgeführt
Veranstaltung

Tagebuch eines Wahnsinnigen

20 Bře
Schauspiel nach Nikolai Gogol

Interessantes

0.15 km

Museum Olbernhau - Ein Museum für die ganze Familie

Der hölzerne Herr mit Brille, Schreibfeder und Stehpult auf dem Windspiel an der schlichten Fassade des Olbernhauer Museums ist ein Spielwarenverleger, einer der Kaufleute, die mit ihrem Handel bereits vor über 200 Jahren das Spielzeug aus dem Erzgebirge weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die weltweite Tätigkeit der Olbernhauer Verlagshäuser ist eine der besonderen Geschichten, die im Museum erzählt werden. Nach umfassender Rekonstruktion und Erweiterung erfährt man in der neu gestalteten Ausstellung noch vieles mehr über Spielwarenverleger und ihre Musterbücher, über den unterschiedlichen Broterwerb im Laufe der Jahrhunderte und über die Findigkeit im Umgang mit Holz und Metall, welche Olbernhau bis heute auszeichnet.
2.88 km

Měděný hamr v huti Saigerhütte

V vodním hamru na zpracování mědi předvede kovářský čeledím třistakilové (6 metráků), plně funkční, široké kladivo a přiblíží návštěvníkům podrobně a názorně dějiny výroby v ranném kapitalismu. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o vycezování, metodě oddělování mědi od stříbra tavením, přičemž bylo přidáním cínu využito rozdílných tavicích teplot a vzájemných rozpustností.
2.81 km UNESCO-Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ - Saigerhütte Grünthal

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.   Mimořádná univerzální hodnota Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné? Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody: 1) celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765). 2) revoluční systém státem řízené báňské správy V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím. 3) jedinečná hornická kulturní krajina Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.   Z regionu a pro region Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno? Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost. Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 22 komponent Celkem se nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Vybrané komponenty se svými charakteristickými hornickými objekty dokumentují význam regionu z globálního hlediska, nejvýznamnější oblasti těžby rud a nejdůležitější těžební období na obou stranách hranice. Každá komponenta obsahuje dílčí objekty související s hornictvím, jichž je zhruba 400 na saské straně a přes 60 na české straně. Komponenty zahrnují nadzemní i podzemní hornické památky, historická horní města a charakteristické krajinné prvky, jako jsou například pinkové a haldové tahy. Vzhledem k různorodosti hornických památek a hornických krajin lze navrhovanou mimořádnou univerzální hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří vystihnout jen pomocí většího počtu komponent. Aby bylo možné montánní dědictví Krušných hor ještě lépe pochopit, byly navíc ke 22 komponentám přidány ještě další, „přidružené objekty", které však nejsou součástí vlastní nominace.   Složení komponent V Krušných horách se dochovalo mnoho historicky významných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Mezi viditelné stopy těžby v krajině patří mj. rýžovnické kopečky, pinkové a haldové tahy či vodohospodářské systémy (vodní příkopy, báňské rybníky, podzemní kanály). Součástí nominace jsou však i agrární struktury (například kamenné valy) a lesní oblasti, které přímo souvisejí s osídlením a vývojem hornické kulturní krajiny. Další podstatným rysem komponent jsou různá nadzemní a podzemní důlní zařízení, dokumentující světový přínos Krušných hor v oblasti technologií a vědy. Do této kategorie patří důlní a hutní komplexy z různých období, podzemní dobývky, komory na vodní kola nebo strojovny se zachovanou technologií (například vodosloupcová čerpadla) a doklady o různých způsobech těžby (například pomocí sázení ohněm). O bohatství, vzniklém díky hornictví v průběhu staletí, svědčí skvostná horní města a jejich administrativní, sakrální a světské stavby.   Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau je jedinečným dokladem hutního a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud. V hutním areálu, založeném v roce 1537, se dochovaly téměř všechny původní budovy, například obytné budovy, dům tesaře, dům prubíře rudy nebo hutní šenk. Technologickým a architektonickým centrem hutě bývala tzv. Dlouhá huť („Lange Hütte“) z roku 1562, která však byla v roce 1952/1953 stržena až po základové zdivo. V letech 1992–1994 byla znovu obnažena a částečně nově postavena. Celý komplex je obehnán ochrannou zdí se vstupní branou. Vycezovací huť v Grünthalu bývala samostatným sídlem s vlastní soudní pravomocí. Areál proto zahrnoval různé objekty nutné pro provoz i běžný život, od objektů pro zpracování rudy přes správní a hutní budovy až po obytné stavby a společenská zařízení pro hutníky. Mimo vlastní areál byl v letech 1534–1537 postaven měděný hamr, který byl v letech 1958–1960 restaurován a slouží jako přístupná technická památka. Budovy celého hutního komplexu jsou v současnosti využívány jak k obytným, tak I k podnikatelským a kulturním účelům. Turistům jsou k dispozici různé muzejní expozice, naučné stezky i hotel. Co lze navštívit? Muzeum Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau Muzeum v domě Rittergut v Olbernhau Německo-česká hornická naučná stezka (délka cca 15 km) Hutní rybník (Hüttenteich) s místopisnou a přírodovědnou naučnou stezkou Stockhausen – dětské zábavní centrum (v areálu huti)  
5772.61 km In der Olbernhauer Loipe auf dem Hainberg

Stadt Olbernhau präpariert Loipen für Skilanglauf - Skilaufen für Einheimische möglich

Auf Grund des anhaltenden Winterwetters haben sich der Skiclub Olbernhau e.V. und die Stadt Olbernhau dazu entschieden, die Rundloipe an der "Frankwarte" bei ausreichenden Schneeverhältnissen zu spuren. Die Loipe liegt auf dem Olbernhauer Hainberg, oberhalb des Skiliftes "Frankwarte". Der Rundkurs ist 3,5 km lang. Die Loipe eignet sich besonders für Anfänger und Familien mit Kindern. Aber auch der geübte Langläufer kann hier durchaus seine Runden drehen. Es werden sowohl Spuren für den klassischen Langlaufstil als auch für das Skating präpariert. Loipennutzung und Skilaufen sind in Olbernhau bei Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung möglich. Wegen der aktuellen "15-Kilometer-Regel" ist das Skilaufen im Erzgebirge zur Zeit nur für Einheimische möglich! Der Skilift Olbernhau bleibt geschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.olbernhau.de/winter und am Schneetelefon: +49 (0) 172 3722828. Regiebetrieb Kultur und Tourismus
0.26 km Nussknacker, Reiterlein und Pfefferkuchenfrau werden auch 2020 den Olbernhauer Marktplatz schmücken

Olbernhau begeht Advents- und Weihnachtszeit im Lichterglanz

update: 14.12.2020 Die Olbernhauer Weihnachtszeit 2020 ist für Organisatoren, Händler, Künstler und auch Gäste mehr als schwierig. Dennoch wollten die Händler in der Innenstadt gemeinsam mit der Stadtverwaltung Akzente setzen. Bis zum Adventswochenende luden die Händler zum Adventsshopping in die Olbernhauer Innenstadt ein. Eine Vielzahl der Geschäfte hatte sich daran beteiligt. Lieder ist numehr der größte Teil der Geschäfte geschlossen. Dennoch erstrahlt die Innenstadt im Lichterglanz und zahlreiche Weihnachtsbäume und toll dekorierte Schaufenster verbreiten ein weihnachtliches Flair. Auch im Rittergut bleiben die Märchenfiguren noch bis nach dem 4. Advent stehen, so dass auch hier ein Spaziergang durch das mit Sternen und Lichterketten erleuchtete historische Areal im Zentrum der Stadt lohnt. Wir wünschen allen Einwohner und unseren Gästen auf dieser Homepage ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021. Bleiben oder werden Sie gesund und unserer Stadt und unserem Erzgebirge treu. Glück auf! Stadtverwaltung Olbernhau Regiebetrieb Kultur und Tourismus   ___________________________ Die Stadt Olbernhau sagt auf Grund der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen und der aktuellen Infektionslage den geplanten Weihnachtsmarkt 2020 einschließlich der Erzgebirgischen Handwerkerschau ab. Auch die für November in den Ortsteilen geplanten weihnachtlichen Veranstaltungen (Pyramidenanschieben) können nicht stattfinden. Nach Abwägung aller Umstände, die im Zusammenhang mit der Corona Pandemie stehen ist eine andere Entscheidung nicht  zu vertreten. Diese Entscheidung ist der Stadtverwaltung nicht leicht gefallen.  Dennoch wird die Olbernhauer Innenstadt und das Rittergut, wie in den Vorjahren weihnachtlich geschmückt. Auch in den Ortsteilen werden die Ortspyramiden aufgestellt und so für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen. Sollten nach dem 30. November 2020 die Bestimmungen der dann neuen Corona-Schutzverordnung und die Infektionszahlen im Dezember die Durchführung von Märkten zulassen, so ist die Stadt Olbernhau bestrebt an zwei Dezemberwochenenden eine vorweihnachtliche Veranstaltung mit Glühwein und Bratwurst im Rittergut durchzuführen. Auch wird dann in diesem Zusammenhang geprüft, ob Veranstaltungen und Theateraufführungen im Jugend- und Kulturzentrum „Theater Variabel“, im Haus der Begegnung Rothenthal, in den Museen und Bibliotheken möglich sind. Die Stadtverwaltung Olbernhau möchten sich auf diesem Weg bei allen Händlern und Vereinen ganz herzlich für die Bereitschaft zur Teilnahme an der Olbernhauer Weihnachtszeit bedanken und gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass 2021 eine mit unserem typisch erzgebirgischen Flair und von vielen Veranstaltungen geprägte Olbernhauer Weihnachtszeit, für Gäste aus Nah und Fern, wieder möglich ist. Heinz-Peter Haustein Bürgermeister der Stadt Olbernhau
5772.61 km adobestock_326761256_kopfbild_blog_schmal_58032_orig

Informationen für Touristiker in Corona-Zeiten

Sehr geehrte Gastgeber, Gastronomen und Unternehmer touristisch relevanter Betriebe, auf dieser Seite möchten wir Ihnen Informationen speziell für Ihren Wirkungsbereich geben, welche die Stadt Olbernhau von ihren Partnern erhält. Die Verbände und Organisationen haben spezielle Seiten aufgebaut, welche ständig aktualisiert werden. Hier dazu die entsprechenden Links: dem Tourismusverband Erzgebirge (TVE), dem Landestourismusverband Sachsen (LTV) und der Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen (TMGS)   Aktuelle Sächsische Corona-Schutzverordnung (Stand: 15.12.2020) Der Freistaat Sachsen hat seine Corona-Schutzverordnung erneut aktualisiert. Diese gilt zunächst bis zum 10.01.2021. Die wichtigsten Eckpunkte sind folgende: Kontaktbeschränkungen (maximal 5 Personen aus 2 Hausständen) --> Lockerungen vom 24.12. bis zum 26.12.2020 Schließung von Freizeit- und Kultureinrichtungen, Gastronomiebetrieben & Geschäften Schließung von Schulen & Kindertageseinrichtungen Verbot zur Bereitstellung von Übernachtungsangeboten, mit Ausnahme von Übernachtungen aus notwendigen beruflichen, sozialen oder medizinischen Anlässen Ausweitung der Maskenpflicht Ausgangsbeschränkungen & nächtliche Ausgangssperre Für den Erzgebirgskreis gilt seit dem 11.12.2020 eine neue Allgemeinverfügung mit weiteren Einschränkungen. Zur Allgemeinverfügung des Erzgebirgskreises    Schutz- und Hygienekonzept für die Lieferung und Abholung von Speisen & Getränken Für Unternehmer, die aktuell einen Abhol- und Lieferservice anbieten, Kantinen betreiben oder Ihren Beherbergungsbetrieb geöffnet haben, hat der DEHOGA Sachsen in Zusammenarbeit mit der IHK das Hygienekonzept entsprechend angepasst. >>Hygienekonzept zum Download<<     Formular zum Übernachtungszweck für Beherbergungsgäste vom 24. bis zum 26.12.2020 Mit Inkrafttreten der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sind Übernachtungen weiterhin nur aus notwendigen beruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen erlaubt. Die zulässigen sozialen Übernachtungen vom 24.12.2020 bis zum 26.12.2020 im Rahmen von Familienbesuchen sollten von den Gastgebern mithilfe des nachstehenden Formulars dokumentiert werden. >>Formular: Eigenbestätigung zum Zweck der Übernachtung<<
2.74 km

Kinder-Spielwelt Stockhausen

Einmalig in Deutschland ist unsere Spielwelt "Stockhausen", direkt im mittelalterlichen Areal der Saigerhütte Olbernhau-Grünthal. In Stockhausen spielt man Drinnen & Draußen! Auf 1.100 qm Spielfläche Drinnen bieten wir tolle Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Eine 10 Meter hohe Megakletterburg mit einer turbulenten Röhrenrutsche, eine begehbare Würfelwelt, Spielepfad, Knirpsenland, Bastelwerkstatt, Elternspielplatz... Alle Spielzeuge und Einrichtungen sind aus Massivholz! Draußen gibt es Spiel-Spaß auf 800 qm in einem Märchen-Spiel-Labyrinth, Kletterburg, Trampolin, Buddelbereich, Sonnenterasse und Sommercafé laden ein. Stockhausen Spiel-Spaß bei jedem Wetter.
7.1 km Dörnthaler Teich

Dörnthaler Kunstteich mit Naturlehrpfad

Der Bau des Dörnthaler Teiches erfolgte im Zeitraum von 1787 bis 1790. In diesen Jahren entstand auch der Kunstgraben, um die Bergreviere Brand-Erbisdorf und Freiberg mit Aufschlagwasser zu versorgen. An der vorderen Dammmauer erinnert ein Gedenkstein an die Erweiterung des Teiches und den Dammbau von 1842 bis 1844. Heute ist der Dörnthaler Teich ein Paradies für Naturliebhaber zu jeder Jahreszeit. Im Frühling lockt das frische Grün, an warmen Sommertagen weht eine frische Prise über den Teich, der Herbst malt viele Farben und im Winter knackt das Eis gespenstig. Der Naturlehrpfad um den Teich ist besonders für Familien mit Kindern interessant. Hier können sie die einheimische Tier- und Pflanzenwelt kennen lernen. Der Dörnthaler Teich ist Bestandteil des UNESCO-Werterbes "Montanregion Erzgebirge" im Bestandteil der Freiberger Wasserwirtschaft.