2.97 km altes Zollhaus - später Schwefelbad

Celnice v huti Saigerhütte

Od horní brány vede cesta dále k hraničnímu přechodu. Ten existuje teprve od doby stavby huti. Bylo ho třeba pro dopravu mědi a především obilí z Čech. V roce 1553 byl postaven kamenný most přes Načetínský potok (Natzschung), který od roku 1459 tvořil hranici mezi Saskem a Čechami (Mostecká smlouva
2.28 km

Velký hamr v huti Saigerhütte

Velký hamr byl postaven jako poslední z hamrů v huti v roce 1732 na břehu řeky Flöhy, cca 400 metrů po jejím proudu. Důvodem pro jeho stavbu byla tehdejší přetrvávající konjuktura. V přístavbách hamru se nacházel byt mistra a dílna na opracování železa. V době, kdy pak bylo hutnictví na ústupu,
2.82 km

Hutní kovárna v huti Saigerhütte

Vedle hamrů patřila k areálu vycezovací huti i hutní kovárna. Nacházela se za dělnickými domky u obranné zdi. Vyráběla a opravovala železné, hutní a kovářské náčiní. V letech 1567/68 obdržela kovárna povolení k pronájmu. V přízemí hořely kovářské ohně a v patře nad dílnou měli kováři dva byty. V
2.76 km

Rafinace mědi v huti Saigerhütte

Venku za zdí, mimo areál, stojí dům, kde probíhala rafinace mědi (Garhaus). Byl postaven rodinou Uthmannů v roce 1560. Tím byl hutní proces poprvé rozčleněn a rafinace přesunuta do samostatné budovy. V Dlouhé huti zůstala jedna malá rafinační pec, zatímco pec v nové budově měla tak obrovské rozměry
2.88 km Brauhaus

Pivovar v huti Saigerhütte

Správce Heinze nechal v roce 1580 Malý hamr přestavět na starý pivovar. Již při založení pivovaru byla jeho majiteli zajištěna práva na vaření piva a šenkování. Pivovar však doopravdy začal fungovat až v letech 1586/87 po rekonstrukci výčepu Hüttenschänke. Až do pozdního 19.století se zde pak
2.89 km

Hájovna v huti Saigerhütte

Hájovna, která byla postavena v roce 1610, se nachází naproti horní bráně (východní bráně) . Odsud měl hajný možnost kontrolovat složiště dřeva a milíř, které se nacházely naproti měděnému hamru na české straně. Část dřeva pro huť se dopravovala plavením po Načetínském potoce (Natzschung). Zde pak
2.71 km

Nový hamr v huti Saigerhütte

Nový hamr stojí mimo obrannou zed´ na druhé straně ulice Grünthaler Straße. Byl uveden do provozu jako náhrada po zastavení malého hamru,(ten byl přestavěn na pivovar), v letech 1586/87. Pracovala v něm tři kladiva poháněná současně jednou dubovou vačkovou hřídelí na vodním kole o průměru cca 8,5 m
2.88 km

Malá hutní brána v huti Saigerhütte

Malá hutní brána byla postavena v 17. století. Od převzetí huti rodinou Uthmannovou v roce 1550 se areál huti postupně stal ucelenou harmonickou stavební jednotkou, která spojovala jak bytové prvky, tak výrobní zařízení. Vyrostla v soběstačnou obec se samosprávou. Původně k ohraničení stačila
2.86 km Oberes Tor / Osttor

Horní brána / východní brána v huti Saigerhütte

Horní brána nebo také východní brána je zdobena kurfiřtským erbem. Vročení 1694 připomíná dokončení stavby obranné zdi. Opevnění však obyvatelům Saigerhütte příliš neposloužilo. Byli sice hajným vyškoleni v zacházení se zbraněmi a v panském domě ležela kopí a muškety, ale za bavorské války o
2.72 km Beamtenkegelbahn

Kuželna pro úředníky v huti Saigerhütte

Přímo vedle dolní – západní brány stojí na ulici v areálu domů dřevěná stavba. Zde byla v roce 1881 zřízena kuželna pro úředníky za účelem zpestření jejich života na vesnici. Salón bývalé kuželny se dnes používá jako truhlářská dílna, zadní část byla v roce 2002 stržena.
2.74 km

Dům soudce Langeho v huti Saigerhütte

Starý domek s částečně dochovaným hrázděním byl zřízen pro Christopha Langeho, když nastoupil do úřadu hutního soudce. Do prahu hrázdění, ozdobeného člunkovitými drážkami, jsou vytesány iniciály CL a vročení 1611. Lenním dopisem vrchnosti, bratří z Berbisdorfu a na Lautersteinu, byla Hansi
2.72 km Unteres Tor oder Westtor

Dolní brána / západní brána v huti Saigerhütte

Poté, co vyhořela hutní škola, se při její znovuvýstavbě v roce 1660 postavil i strážní domek. Jeho přízemí bylo průjezdné ze směru od dolní brány a v patře bydlel hlídač brány. Strážní domek byl stržen v roce 1856, protože průjezd nebyl dostatečně vysoký. Dva zděné sloupy jsou zdobeny tabulemi s
2.75 km alte Faktorei

Starý dům správce v huti Saigerhütte

Starý dům správce (faktora) ve vycezovací huti byl postaven v roce 1604 pro správce Eymera. Od roku 1848 se do přízemí budovy nastěhovala škola. V horním patře zároveň bydleli úředníci a učitelé. Po dokončení stavby nové školní budovy v roce 1886 v ulici Rothenthaler Straße se do přízemí domu
2.82 km

Panský dům / Dům správce v huti Saigerhütte

Největší a všechny ostatní budovy převyšující je Panský dům, resp. Dům správce. Jeho dnešní střední část dala kolem r. 1560 postavit rodina Uthmannů. Po prodeji huti v roce 1567 kurfiřtu Augustu Saskému užívaly prostory této budovy kurfiřstská rodina a guvernantky během jejich pobytu v huti. Panský
2.78 km Hüttenmühle

Hutní mlýn v huti Saigerhütte

Hutní mlýn vznikl již při založení Saigerhütte. Měl obrovský význam pro zásobování hutníků, protože v okolí nebyla nikde jinde možnost obstarat si chléb, pečivo a mouku. Mlýn měl „tři obvyklé mlecí rychlosti s pohyblivými kameny“. Od prvopočátku byl mlýn v pronájmu. Obilí se dováželo zejména z
2.78 km Haus des Anrichters

Dům přípraváře v huti Saigerhütte

Výstavní budova s nádherným zdobeným štítem a arkýřem (původní stavba z roku 1585) je nazývána Domem směnového mistra nebo také Domem „přípraváře“). Tak se říkalo úředníkům, kteří měli za úkol připravovat tavbu, resp. řídit provoz. Po privatizaci v roce 1873 byla tato budova několikrát přestavěna.
2.76 km Hüttenschänke

Hutní výčep v huti Saigerhütte

Dům měl několik různých názvů: Dům směnového mistra, Starý dům směnového mistra, Hutní výčep, Hostinec, Huthaus anebo Dům horního bratrstva. Původně byl obytným domem pro majitele Saigerhütte a směnového mistra. Na střeše s hrázděným štítem měl dům věžičku se dvěma zvonky. Malý zvonek na věžičce
2.9 km Elektroenergiezentrale zur Adventszeit

Energetické centrum v huti Saigerhütte

Energetické centrum (elektrárna) bylo v areálu huti Saigerhütte vybudováno v letech 1905/06. Patří k nejmladším budovám na pozemku huti. Poté, co byla v městečku Olbernhau časně zahájena výroba elektrického proudu, se k výrobě přidali i saské závody na výrobu mědi a mosazi. Z Rosenthalu byl