Mezi budovou pivovaru (původně „Malý hamr“) a budovou Treibehaus stála stoupa anebo také stoupovna. Tvořila jednotu s tavírnou.

Sloužila převážně k drcení strusky a seškrabků, tzn. zbytků  z tavicích pecí.

Tyto všechny možné zbytky se rozmělnily a byly procesem zbaveny bezcenných nečistot. Poté byly znova použity v hutním procesu.