Skanzen pod širým nebem „Dlouhá hut´“ v huti Saigerhütte

Service & Infos

U vstupu do huti na severní straně se nacházela v přístavbě zkušebna. Dopravená ruda se zde zkoušela na obsah stříbra. V dalších přístavbách byla výrobna “Gestübbe“ (směsi jílu a popela z kostí, kterou se vymazávaly pece) se stoupovnou, roštování a sklad kol.

Tři vodní kola, nacházející se v budově, poháněla foukací měchy pro pět nístějových pecí a dvě šplajsovací pece.

Na východní stěně budovy se nacházela speciální pec na pálení – zkujňování a pět vycezovacích pecí.

Proces shánění – kupelace, coby závěrečný proces metalurgického postupu získávání stříbra, se prováděl v budově Treibehaus.

Metalurgický proces rafinace na čistou měd´ se prováděl ponejvíce už od 16. století v budově Garhaus, která byla pro tento účel speciálně postavena.

Nad hlavním vchodem Dlouhé huti se až do jejího zboření nacházel velký erb.

V letech 1952/53 byla Dlouhá hut´ stržena až na základové zdi.

V letech 1992 až 1994 byly odkryty, zakonzervovány a částečně znovu postaveny zbytky Dlouhé huti. Aby se návštěvníkům přiblížil co nejlépe proces provozu vycezovací huti, byla některá výrobní zařízení zrekonstruována. Jedná se například o různé pece a dmychadla, které byly umístěny na jejich původní stanoviště.

Dále zde najdete:

 

Z dějin:

  • 1537 výstavba vycezovací hutě Saigerhütte k oddělení stříbra od černé mědi v centru areálu
  • 1562 znovuvýstavba pod vedením potomků pana Christopha Uthmanna
  • 1567 vynucený prodej saskému kurfiřtovi Augustu Silnému
  • 1853 konec vycezování – budova se používala jako slévarna a dílna
  • 1952 stržení "Dlouhé huti" kvůli špatnému stavu budovy
  • 1992-1994 rekonstrukce jako muzeum pod širým nebem

 

Další informace k památkovému komplexu huti Saigerhütte

 

Technologické a architektonické centrum areálu huti představovala Dlouhá hut´, která byla postavena v roce 1562. Jednopatrová budova byla dlouhá 36 metrů a široká 21 metrů. O tehdejším umístění jednotlivých výrobních zařízení podává svědectví náčrt z roku 1696.
Museum Saigerhütte mit Kupferhammer
+49 (37360) 73367
+49 (37360) 79567
Museum Saigerhütte
In der Hütte 2
09526 Olbernhau
Německo

Kontaktform

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@olbernhau.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung