Podél ulice An der Natzschung a také ulice Rothenthaler Straße stojí ještě dnes zbytky staré okružní zdi. Byla postavena mezi rokem 1656 a rokem 1694 o délce 1820 loktů (cca. 1031 m) a výšce 5 loktů (cca. 2,83 m). Vybavena byla střílnami a branami poté, co byla technická zařízení vycezovací hutě během třicetileté války těžce poškozena švédským vojskem.

Hamry, mlýn na obilí a budova Garhaus (rafinace mědi) stojí mimo obrannou zed´.

Zed´ sloužila jak k obraně obyvatelů a pracovníků ve vycezovací huti, tak i k obraně budov a výrobních zařízení.