Malá hutní brána byla postavena v 17. století.

Od převzetí huti rodinou Uthmannovou v roce 1550 se areál huti postupně stal ucelenou harmonickou stavební jednotkou, která spojovala jak bytové prvky, tak výrobní zařízení. Vyrostla v soběstačnou obec se samosprávou.

Původně k ohraničení stačila dřevěná bariéra, která byla později nahrazena palisádou. Události třicetileté války ale potvrdily její nedostatečnost, a tak byl v době mezi rokem 1656 a 1694 areál obehnán kamennou zdí se střílnami a branami.

V roce 1993 byla hlavní brána v rámci rekonstrukce areálu vycezovací hutě Saigerhütte opravena.