5772.61 km Stadt Olbernhau - Offizieller Facebookauftritt

Social Media - Stadt Olbernhau mit Offizieller FACEBOOK Seite

Seit Ende Oktober ist nun auch die Stadt Olbernhau offiziell in den sozialen Netzwerken vertreten. Auf dieser Seite werden nun regelmäßig die verschiedensten Informationen, Veranstaltungen und Ereignisse der Stadt Olbernhau verbreitet. Zudem gibt es auch reichlich Fotos und kleine Videos zum aktuellen Geschehen in der Stadt. Somit können wir auch sehr schnell auf aktuelle Themen und Ereignisse reagieren. Schon in den ersten zwei Wochen können wir uns über mehr als 600 Follower und über 18 000 erreichte Personen freuen. Wir hoffen die Community wächst stetig und wird auch von den Followern und Usern gut frequentiert und geteilt.  Wir freuen uns über jedes LIKE und jeden Follower - Glück Auf !    
8.02 km

Heimatmuseum Dörnthal

Ein museales Kleinod in Dörnthal ist das Heimatmuseum an der Ankerkreuzung. Beim Rundgang durch das Haus wird der Besucher zurückversetzt in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1831 als Auszugshaus für das nahe liegende Bauerngut erbaut, erlebte das Gebäude mehrere Besitzerwechsel. Von 1955 bis 1994 lebte und wirkte hier der Heimatforscher und ehemalige Ortschronist Walter Herrmann. Nach seinem Auszug wurde das Fachwerkhaus originalgetreu restauriert und zu Ostern 2000 feierlich als Heimatmuseum eingeweiht. Engagierte Einwohner und Heimatfreunde haben eine Vielfalt wertvoller Gegenstände aus dem alltäglichen Leben der Dorfbewohner aus Urgroßmutters Zeiten zusammengetragen und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Schauen Sie in die Wohnküche, die "gute" Stube und das Schlafzimmer unserer Vorfahren.
0.21 km

Medienempfehlungen

Belletristik                                        R 11 Nesbo, Jo: Ihr Königreich : Kriminalroman / Jo Nesbo. Aus d. Norweg. von Günther Frauenlob. - Frankfurt/M. : Ullstein, 2020. - 585 S. ISBN 978-3-550-05074-9  fest geb.  EUR 22,99 KRIMI ; NORWEGEN                                           R 11 Fitzek, Sebastian: Der Heimweg : Psychothriller / Sebastian Fitzek. - Originalausg. - München : Droemer Knaur, 2020. - 392 S. ISBN 978-3-426-28155-0  fest geb.  EUR 22,99 PSYCHOTHRILLER                                                                                R 11 Berkel, Christian: Ada / Christian Berkel. - Frankfurt/M. : Ullstein, 2020. - 394 S. ISBN 978-3-550-20046-5  fest geb.  EUR 24,00 FRAUENSCHICKSAL ; 50ER JAHRE                                          R 11 Durst-Benning, Petra: Die Stunde der Sehnsucht / Petra Durst-Benning. - München : Blanvalet, 2020. - 478 S. - (Die Fotografin ; 4) NE:  GT ISBN 978-3-764-50665-0  fest geb.  EUR 20,00 FOTOGRAFIN ; FRAUENSCHICKSAL ; 1. WELTKRIEG     Kinderbuch/Jugendbuch                                          I J 0 Beauchesne, Lou: Anton das Bison / Lou Beauchesne ; Kate Chappell. Mit Bildern von Kate Chappell. Aus d. Franz. von Maja von Vogel. - Reinbek : Carlsen, 2020. - 47 S. : zahlr. Ill. NE:   ; Chappell, Kate ISBN 978-3-551-55396-6  fest geb.  EUR 9,00 BUCHWESEN ; BISON ; FREUNDSCHAFT                                           III J 0 Meyer, Stephenie: Biss zur Mitternachtssonne / Stephenie Meyer. Aus d. Engl. von Henning Ahrens, Sylke Hachmeister, Alexandra Rak .... - Reinbek : Carlsen, 2020. - 843 S. ISBN 978-3-551-58446-5  fest geb.  EUR 28,00 VAMPIR ; LIEBESGESCHICHTE                                           II J 0 Habersack, Charlotte: Bitte nicht öffnen - Magic! / Charlotte Habersack. Mit Bildern von Fréderic Bertrand. - Reinbek : Carlsen, 2020. - 230 S. : Ill. - (Bitte nicht öffnen ; 5) NE:  GT ISBN 978-3-551-65215-7  fest geb.  EUR 12,00 FANTASY ; MONSTER ; MAGIE     DVD                                           R 11 Die Käguru-Chroniken / Produzent: Stefan Arndt. Regie: Dani Levy. Vorlage: Marc-Uwe Kling. Darst.: Dimitrij Schaad; Rosalie Thomass, 2020. - Warner Bros. - 89 min NE:  ; Levy, Dani ; Kling, Marc-Uwe ; Schaad, Dimitrij ; Thomass, Rosalie ISBN 5051890321756  DVD  EUR 11,04                                             II J 0 Lassie - Eine Abentuerliche Reise / Produzent: Henning Ferber. Regie: Hanno Olderdissen. Drehb.: Jane Ainscough. Darst.: Nico Marischka; Sebastian Bezzel; Anna Maria Mühe; Bella Bading, 2020. - Warner Bros. - 92 min NE:  ; Olderdissen, Hanno ; Ainscough, Jane ; Marischka, Nico ; Bezzel, Sebastian ; Mühe, Anna Maria ; Bading, Bella ISBN 5051890321701  DVD  EUR 12,84        R 11 Narziss und Goldmund / Produzent: Helge Sasse. Regie: Stefan Ruzowitzky. Drehb.: Stefan Ruzowitzky. Vorlage: Hermann Hesse. Darst.: Sabin Tambrea; Jannis Niewöhner; Kida Khodre Ramadan; Jessica Schwarz, 2020. - Sony Pictures Home entrtainment. - 118 min NE:  ; Ruzowitzky, Stefan ; Hesse, Hermann ; Tambrea, Sabin ; Niewöhner, Jannis ; Ramadan, Kida Khodre ; Schwarz, Jessica ISBN 4030521755697  DVD  EUR 12,74 ; FSK 12          
2.81 km UNESCO-Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ - Saigerhütte Grünthal

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.   Mimořádná univerzální hodnota Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné? Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody: 1) celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765). 2) revoluční systém státem řízené báňské správy V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím. 3) jedinečná hornická kulturní krajina Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.   Z regionu a pro region Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno? Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost. Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 22 komponent Celkem se nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Vybrané komponenty se svými charakteristickými hornickými objekty dokumentují význam regionu z globálního hlediska, nejvýznamnější oblasti těžby rud a nejdůležitější těžební období na obou stranách hranice. Každá komponenta obsahuje dílčí objekty související s hornictvím, jichž je zhruba 400 na saské straně a přes 60 na české straně. Komponenty zahrnují nadzemní i podzemní hornické památky, historická horní města a charakteristické krajinné prvky, jako jsou například pinkové a haldové tahy. Vzhledem k různorodosti hornických památek a hornických krajin lze navrhovanou mimořádnou univerzální hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří vystihnout jen pomocí většího počtu komponent. Aby bylo možné montánní dědictví Krušných hor ještě lépe pochopit, byly navíc ke 22 komponentám přidány ještě další, „přidružené objekty", které však nejsou součástí vlastní nominace.   Složení komponent V Krušných horách se dochovalo mnoho historicky významných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Mezi viditelné stopy těžby v krajině patří mj. rýžovnické kopečky, pinkové a haldové tahy či vodohospodářské systémy (vodní příkopy, báňské rybníky, podzemní kanály). Součástí nominace jsou však i agrární struktury (například kamenné valy) a lesní oblasti, které přímo souvisejí s osídlením a vývojem hornické kulturní krajiny. Další podstatným rysem komponent jsou různá nadzemní a podzemní důlní zařízení, dokumentující světový přínos Krušných hor v oblasti technologií a vědy. Do této kategorie patří důlní a hutní komplexy z různých období, podzemní dobývky, komory na vodní kola nebo strojovny se zachovanou technologií (například vodosloupcová čerpadla) a doklady o různých způsobech těžby (například pomocí sázení ohněm). O bohatství, vzniklém díky hornictví v průběhu staletí, svědčí skvostná horní města a jejich administrativní, sakrální a světské stavby.   Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau je jedinečným dokladem hutního a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud. V hutním areálu, založeném v roce 1537, se dochovaly téměř všechny původní budovy, například obytné budovy, dům tesaře, dům prubíře rudy nebo hutní šenk. Technologickým a architektonickým centrem hutě bývala tzv. Dlouhá huť („Lange Hütte“) z roku 1562, která však byla v roce 1952/1953 stržena až po základové zdivo. V letech 1992–1994 byla znovu obnažena a částečně nově postavena. Celý komplex je obehnán ochrannou zdí se vstupní branou. Vycezovací huť v Grünthalu bývala samostatným sídlem s vlastní soudní pravomocí. Areál proto zahrnoval různé objekty nutné pro provoz i běžný život, od objektů pro zpracování rudy přes správní a hutní budovy až po obytné stavby a společenská zařízení pro hutníky. Mimo vlastní areál byl v letech 1534–1537 postaven měděný hamr, který byl v letech 1958–1960 restaurován a slouží jako přístupná technická památka. Budovy celého hutního komplexu jsou v současnosti využívány jak k obytným, tak I k podnikatelským a kulturním účelům. Turistům jsou k dispozici různé muzejní expozice, naučné stezky i hotel. Co lze navštívit? Muzeum Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau Muzeum v domě Rittergut v Olbernhau Německo-česká hornická naučná stezka (délka cca 15 km) Hutní rybník (Hüttenteich) s místopisnou a přírodovědnou naučnou stezkou Stockhausen – dětské zábavní centrum (v areálu huti)  
0.15 km

Museum Olbernhau - Ein Museum für die ganze Familie

Der hölzerne Herr mit Brille, Schreibfeder und Stehpult auf dem Windspiel an der schlichten Fassade des Olbernhauer Museums ist ein Spielwarenverleger, einer der Kaufleute, die mit ihrem Handel bereits vor über 200 Jahren das Spielzeug aus dem Erzgebirge weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die weltweite Tätigkeit der Olbernhauer Verlagshäuser ist eine der besonderen Geschichten, die im Museum erzählt werden. Nach umfassender Rekonstruktion und Erweiterung erfährt man in der neu gestalteten Ausstellung noch vieles mehr über Spielwarenverleger und ihre Musterbücher, über den unterschiedlichen Broterwerb im Laufe der Jahrhunderte und über die Findigkeit im Umgang mit Holz und Metall, welche Olbernhau bis heute auszeichnet.
0.2 km

Stadtbibliothek Olbernhau

Seit 1884 befindet sich in Olbernhau eine öffentliche Bibliothek. Die jetzigen historischen Räume im Rittergut wurden 1995 nach umfangreichen Sanierungsarbeiten bezogen und im Zuge des Zusammenschlusses mit Pfaffroda fungieren die Bibliotheken Dörnthal und Hallbach als Zweigstellen der Stadtbibliothek. Den Besuchern stehen ca. 16.500 Medien (Sach- und Fachliteratur, Belletristik, Kinderbücher, Kassetten, CD's, DVD's und Zeitschriften) für Schule, Ausbildung, Beruf, Freizeit und Hobby zur Verfügung, ebenso die elektronischen Medien der Onleihe Sächsischer Raum. Für nicht im Bestand befindliche Medien besteht die Möglichkeit der Fernleihbeschaffung. Vielfältige Veranstaltungen vervollständigen das Angebot. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek und der Zweigstellen beraten sie gern und freuen sich auf Ihren Besuch.
4.45 km

Haus der Begegnung Rothenthal

Das "Haus der Begegnung" befindet sich im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal, idyllisch in das Natzschungtal eingebettet. Das Haus wurde am 17. September 1994 eröffnet und bietet in seinen Räumen vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Dem Namen des Hauses entsprechend finden hier Begegnungen für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Interessen statt, die sich bei uns erholen oder einen Teil ihrer Freizeit verbringen wollen.
0.21 km

Jugend- und Kulturzentrum / Theater Variabel

Das Jugend- und Kulturzentrum ist eine soziokulturelle Kultur- und Begegnungsstätte. Es befindet sich im Zentrum der Stadt, im ehemaligen Rittergutkomplex. Obwohl ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt, sollen generationsübergreifend alle Altersgruppen und sozialen Schichten angesprochen werden. Im November 1992 wurde das Jugend- und Kulturzentrum als Einrichtung der Stadt Olbernhau eröffnet. Seitdem finden in der Einrichtung regelmäßig Veranstaltungen aus allen Bereichen des Theaters, aber auch Liederabende und Konzerte statt. Zum Angebot des Hauses gehören außerdem Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Filmvorführungen sowie Workshops.