11.8 km Literatur im Erzgebirge

TRAU DICH! - Nachwuchsförderpreis „Literatur im Erzgebirge“ 2020

TRAU DICH!  - Nachwuchsförderpreis „Literatur im Erzgebirge“ 2020 kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises „Baldauf Villa“ - Anton-Günther-Weg 4 Ausschreibung zum 11. Nachwuchsförderpreis Literatur im Erzgebirge 2020 Nature writing – oder: Naturraum im Kulturraum Was wäre, wenn ein alter Baum erzählen könnte? Was würde ein Zugvogel zu berichten haben? Welche Schätze bewacht eine Tiefseekreatur? Wie sieht die Erde ohne Menschen aus? Solche und noch mehr Fragen warten auf Eure Antworten beim 11. Nachwuchsförderpreis der Literatur im Erzgebirge. Nature writing, die eigenen Gedanken von sich weg, hinein in die Natur zu lenken, sich selbst in einen uralten Baum zu verwandeln, der Blick aus der Vogelperspektive oder von „1,80 down under“… alles ist möglich. Die Mischung aus sichtbarer Umwelt, Phantasie, Blick auf altes Naturwissen und sprachlichen Stilmitteln vereinigen sich zur „Terraliteratur“. Der Kultur(-Natur-)Raum Erzgebirge birgt unbeschreiblich viele Beispiele dafür. Findet sie und probiert Euch aus, in hochdeutsch oder Mundart, Lyrik oder Epik, und Ihr werdet sehen, wie sich Euer Horizont erweitert. Mit dem Thema „Nature writing – oder: Naturraum im Kulturraum“ rufen wir alle Mädchen und Jungen zwischen 10 und 21 Jahren auf, ihre Gedanken in Worte zu fassen und sich am Nachwuchsförderpreis „Literatur im Erzgebirge“ 2020 zu beteiligen. Einsendeschluss ist der 01.12.2019. Die Einreichungen werden einer Jury aus gestandenen Schriftstellern und Kennern der Szene zur Preisverleihung vorgeschlagen. Die Auszeichnung erfolgt im März 2020 in der Baldauf Villa.
0.15 km Marktfiguren

Sonderausstellung "Sven Körner - neue Fotos auf altem Holz"

Auf alte Dielenbretter gedruckt strahlen neue Fotos von einem jungen Fotografen, der Olbernhau und seine Umgebung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zeigt. Im Museum wird der Besucher von diesem stimmungsvollen Foto der Marktfiguren mit Weihnachtsbaum, Schnee und Lichterglanz empfangen. Es ist Teil der empfehlenswerten Treppenhaus-Ausstellung "Sven Körner − neue Fotos auf altem Holz“.  Die auf Holz gedruckten Fotos und auch der Foto-Kalender für 2020 können nicht nur betrachtet, sondern auch gern gekauft werden. Informationen zum Fotografen gern unter: www.svenkoerner.de Die daraus entstandene Ausstellung kann vom 01.11.2019 bis 23.02.2020 zu den Öffnungszeiten des Museums besucht werden (Di - Sa: 10.30 - 16.30 Uhr, So: 12.00 - 16.30 Uhr).
Der Weihnachtsmann öffnet den Olbernhauer Adventskalender

Adventskalender

Der Adventskalender hält in diesem Jahr kleine Anekdoten, Gedichte, Bräuche und Rezepte zur Weihnachtszeit im Arzgebirg für Sie bereit.
2.81 km UNESCO-Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ - Saigerhütte Grünthal

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“

Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.   Mimořádná univerzální hodnota Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné? Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody: 1) celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765). 2) revoluční systém státem řízené báňské správy V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím. 3) jedinečná hornická kulturní krajina Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.   Z regionu a pro region Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno? Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost. Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 22 komponent Celkem se nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Vybrané komponenty se svými charakteristickými hornickými objekty dokumentují význam regionu z globálního hlediska, nejvýznamnější oblasti těžby rud a nejdůležitější těžební období na obou stranách hranice. Každá komponenta obsahuje dílčí objekty související s hornictvím, jichž je zhruba 400 na saské straně a přes 60 na české straně. Komponenty zahrnují nadzemní i podzemní hornické památky, historická horní města a charakteristické krajinné prvky, jako jsou například pinkové a haldové tahy. Vzhledem k různorodosti hornických památek a hornických krajin lze navrhovanou mimořádnou univerzální hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří vystihnout jen pomocí většího počtu komponent. Aby bylo možné montánní dědictví Krušných hor ještě lépe pochopit, byly navíc ke 22 komponentám přidány ještě další, „přidružené objekty", které však nejsou součástí vlastní nominace.   Složení komponent V Krušných horách se dochovalo mnoho historicky významných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Mezi viditelné stopy těžby v krajině patří mj. rýžovnické kopečky, pinkové a haldové tahy či vodohospodářské systémy (vodní příkopy, báňské rybníky, podzemní kanály). Součástí nominace jsou však i agrární struktury (například kamenné valy) a lesní oblasti, které přímo souvisejí s osídlením a vývojem hornické kulturní krajiny. Další podstatným rysem komponent jsou různá nadzemní a podzemní důlní zařízení, dokumentující světový přínos Krušných hor v oblasti technologií a vědy. Do této kategorie patří důlní a hutní komplexy z různých období, podzemní dobývky, komory na vodní kola nebo strojovny se zachovanou technologií (například vodosloupcová čerpadla) a doklady o různých způsobech těžby (například pomocí sázení ohněm). O bohatství, vzniklém díky hornictví v průběhu staletí, svědčí skvostná horní města a jejich administrativní, sakrální a světské stavby.   Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu Komplex vycezovací hutě (Saigerhütte) v Grünthalu u Olbernhau je jedinečným dokladem hutního a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud. V hutním areálu, založeném v roce 1537, se dochovaly téměř všechny původní budovy, například obytné budovy, dům tesaře, dům prubíře rudy nebo hutní šenk. Technologickým a architektonickým centrem hutě bývala tzv. Dlouhá huť („Lange Hütte“) z roku 1562, která však byla v roce 1952/1953 stržena až po základové zdivo. V letech 1992–1994 byla znovu obnažena a částečně nově postavena. Celý komplex je obehnán ochrannou zdí se vstupní branou. Vycezovací huť v Grünthalu bývala samostatným sídlem s vlastní soudní pravomocí. Areál proto zahrnoval různé objekty nutné pro provoz i běžný život, od objektů pro zpracování rudy přes správní a hutní budovy až po obytné stavby a společenská zařízení pro hutníky. Mimo vlastní areál byl v letech 1534–1537 postaven měděný hamr, který byl v letech 1958–1960 restaurován a slouží jako přístupná technická památka. Budovy celého hutního komplexu jsou v současnosti využívány jak k obytným, tak I k podnikatelským a kulturním účelům. Turistům jsou k dispozici různé muzejní expozice, naučné stezky i hotel. Co lze navštívit? Muzeum Kupferhammer Museum Saigerhütte Olbernhau Muzeum v domě Rittergut v Olbernhau Německo-česká hornická naučná stezka (délka cca 15 km) Hutní rybník (Hüttenteich) s místopisnou a přírodovědnou naučnou stezkou Stockhausen – dětské zábavní centrum (v areálu huti)  

Neujahrskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

03 Led
Wieder gestaltet in bewährter Tradition die Erzgebirgische Philharmonie Aue ihr Neujahrskonzert, diesmal unter dem Motto „Wiener Melange“, in der Stadtkirche Olbernhau. Der Kartenvorverkauf beginnt am 04.11.2019. Für die Abendkasse können Karten bei der Stadtverwaltung Olbernhau bestellt werden.
0.17 km Der Olbernhauer Weihnachtsmarkt

Olbernhauer Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt, Handwerkerschau und Innenstadt laden nach Olbernhau ein 16 Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge und Sachsen laden auch in diesem Jahr in die einzigartige Handwerkerschau zur Adventszeit ein. Dabei gibt es u.a. Vorführungen im Drechseln, Schnitzen, Klöppeln, Spinnen und Korbflechten. Die Kunsthandwerker lassen sich beim Gestalten von Holz, Glas, Wolle, Wachs und Pappe über die Schultern schauen und die Besucher haben die Möglichkeit die so hergestellten Dinge auch zu kaufen. Nicht an jedem Tag sind gleich viele Handwerker vor Ort, so dass bei einem weiteren Besuch während des Weihnachtsmarktes und der Handwerkerschau der Besucher durchaus immer etwas Neues entdecken kann. Täglich besteht die Möglichkeit für Groß und Klein beim Tourismusverein Olbernhau seine eigene Kerze zu ziehen oder bei den Klöpplerinnen der Volkshochschule sich die ersten Schritte im Klöppeln erklären zu lassen. Ebenfalls täglich lädt Frau Hauer zum Basteln selbstgemachter Weihnachtsgrußkarten ein. An den ersten beiden Wochenenden können die Besucher Drechslermeister Hans Lichtenberger beim Schnitzen zuschauen und wer mag kann sich hier unter fachkundiger Anleitung selbst ausprobieren. Die Herrnhuter Sterne GmbH lädt zum Sterne basteln ein, so dass jeder Gast seinen ganz individuellen Weihnachtsstern mit nach Hause nehmen kann. Auch die Händler der Innenstadt sind auf viele Besucher vorbereitet. Der Olbernhauer Adventskalender bietet wieder an 24 Tagen – 24 Angebote – jeden Tag lädt ein Innenstadthändler zu einer besonderen Aktion ein. An allen Adventssamstagen sind die Geschäfte bis 18 Uhr und am 2. und 3. Advent zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei werden die Geschäftsstraßen der Innenstadt in eine Weihnachtsbaumallee verwandeln und zum im Fackelschein erstrahlen. Der Olbernhauer Weihnachtsmarkt mit seinem einmaligen Flair im großen Rittergutshof mit den vielen Programmpunkten auf der Weihnachtsmarktbühne, der Handwerkerschau im Gewölbe und Saal, den Theateraufführungen sowie dem Museum in den alten Gemäuern des Rittergutes und der festlich geschmückten Innenstadt wird wieder viele Gäste anlocken. Erstmal wird in diesem Jahr direkt auf dem Weihnachtsmarkt im Rittergut ein Eisbahn Groß und Klein zum Eislaufen einladen. Die Eisarena Erzgebirge wird zum Weihnachtsmarkt und anschließend bis zum 5. Januar die Kunsteisbahn betreiben. Die Händler, Kunsthandwerker und Künstler freuen sich auf viele Besucher aus Nah und Fern. Die Öffnungszeiten: Der Olbernhauer Weihnachtsmarkt findet vom  30. November bis 15. Dezember 2019 statt. Weihnachtsmarkt - täglich 12 bis 19 Uhr, freitags und samstags bis 20 Uhr Handwerkerschau - täglich 13 bis 18 Uhr täglich um 16.30 Uhr öffnet der Weihnachtsmann den großen Adventskalender täglich Bühnenprogramm  
0.15 km

Museum Olbernhau - Ein Museum für die ganze Familie

Der hölzerne Herr mit Brille, Schreibfeder und Stehpult auf dem Windspiel an der schlichten Fassade des Olbernhauer Museums ist ein Spielwarenverleger, einer der Kaufleute, die mit ihrem Handel bereits vor über 200 Jahren das Spielzeug aus dem Erzgebirge weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Die weltweite Tätigkeit der Olbernhauer Verlagshäuser ist eine der besonderen Geschichten, die im Museum erzählt werden. Nach umfassender Rekonstruktion und Erweiterung erfährt man in der neu gestalteten Ausstellung noch vieles mehr über Spielwarenverleger und ihre Musterbücher, über den unterschiedlichen Broterwerb im Laufe der Jahrhunderte und über die Findigkeit im Umgang mit Holz und Metall, welche Olbernhau bis heute auszeichnet.
4.45 km

Haus der Begegnung Rothenthal

Das "Haus der Begegnung" befindet sich im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal, idyllisch in das Natzschungtal eingebettet. Das Haus wurde am 17. September 1994 eröffnet und bietet in seinen Räumen vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Dem Namen des Hauses entsprechend finden hier Begegnungen für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Interessen statt, die sich bei uns erholen oder einen Teil ihrer Freizeit verbringen wollen.