Přímo vedle dolní – západní brány stojí na ulici v areálu domů dřevěná stavba. Zde byla v roce 1881 zřízena kuželna pro úředníky za účelem zpestření jejich života na vesnici.

Salón bývalé kuželny se dnes používá jako truhlářská dílna, zadní část byla v roce 2002 stržena.