Hvoždění bylo oxidované žhavení za silného přívodu vzduchu. Během procesu se odplavila struska – směsné oxidanty mědi a olova. Vznikaly takzvané hvozdy – Darrlinge, vysušené, téměř dokonale olova zbavené kousky mědi, které byly potaženy oxidem mědi. Darrlinge byly ochlazovány ve vodě a pak z nich byly oxidy mědi oklepány.