Vedle hamrů patřila k areálu vycezovací huti i hutní kovárna. Nacházela se za dělnickými domky u obranné zdi. Vyráběla a opravovala železné, hutní a kovářské náčiní.

V letech 1567/68  obdržela kovárna povolení k pronájmu.  V přízemí hořely kovářské ohně a v patře nad dílnou měli kováři dva byty.

V roce 1867 se její činnost zastavila. Byla přestavěna na obytný dům se třemi byty.

V současnosti je kovárna v soukromém vlastnictví a provádí se na  ní rozsáhlá rekonstrukce.