Hutní škola / tesařský dům v huti Saigerhütte

Service & Infos

Hutní škola

Až do 16. století bylo na venkově jen málo škol. Pak ale nastala doba reformace a pod jejím vlivem začal saský kuřfiřt August Silný ve své zemi rozvoj školství podporovat. Je s ním spojováno i založení školy v huti v Grünthalu.

V roce 1567 si kurfiřt podle inventurního seznamu hutě vynutil prodej budovy stáje "Viehhaus". Při rekonstrukci Saigerhütte v roce 1586 pak obdržela hut´povolení k založení vlastní školy. Zmínku o tom lze naleznout v tehdejší účetní knize.

V roce 1592 byl prvním učitelem jmenován Melchior Teucher z Hory sv. Kateřiny. Prvním správcem školy v huti Saigerhütte Grünthal byl jmenován– od roku 1636 do roku 1689 - Christian Schmidt. Od něho se dočteme v dochovaném deníku o válečných zvěrstvech z roku 1639.

V roce 1606 byl poprvé zmiňován „starý chlév, ve kterém bydlí učitel“. Typické pro tuto dobu bylo, že obytný dům nebo byt, v němž bydlel učitel, sloužil zároveň k vyučování.

Vlastní škola v huti měla pro rodiče dětí tu výhodu, že nemuseli platit školné a správa huti se starala o údržbu a obstarávala i dřevo na otop.

 

Tesařský dům/ řeznictví

V přistavěném tesařském domě bylo řeznictví - masna. Jak stálo v privilegiích, mohlo se zde podle potřeby porážet, aniž by se musely platit příslušné daně, a zlevněné maso se smělo prodávat obyvatelům huti. Řeznictví bylo spojeno s hutním hostincem.

V letech 1612/14 se v rámci velkých rekonstrukcí jednalo i o eventuální výstavbu nového tesařského domu. V letech 1618/20 se přestavovalo na dolní bráně. Tak vznikla trojkombinace školy, tesařského domu a malého strážního domku u dolní brány.

Budova školy s přístavbami dvakrát vyhořela, poprvé během třicetileté války v roce 1646 a podruhé v roce 1675.

Později, po privatizaci v roce 1873 byl tesařský dům přeměněn ve vozovnu. V roce 1946 se v něm nacházely stáje, pak i kuchyně na loupání zeleniny pro kantýnu národního podniku válcovny VEB Blechwalzwerk ( dříve Hüttenschänke).

 

Další informace k památkovému komplexu huti Saigerhütte

V historické hutní škole/ tesařském domě se nacházejí díky Krušnohorského spolku pro podporu zaměstnanosti (Verein „EVA“) mimo jiné mincovna, hutní keramická dílna a obchod s ukázkovou keramickou dílnou. Mincovna přivedla zpět k životu staré tradice. Ve třech časových periodách se v mincovně huti v Grünthalu totiž dříve razily mince. Vedle mincí ze stříbra se razily i mince z mědi – šilinky, groše, čtvrťáky, krejcary a halíře.
Museum Saigerhütte mit Kupferhammer
+49 (37360) 73367
+49 (37360) 79567
Museum "Saigerhütte" - Hüttenschule / Zimmerhaus
In der Hütte 2
09526 Olbernhau
Německo

Kontaktform

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@olbernhau.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung