Horní brána nebo také východní brána  je zdobena kurfiřtským erbem. Vročení 1694 připomíná dokončení stavby obranné zdi. Opevnění však obyvatelům Saigerhütte příliš neposloužilo.

Byli sice hajným vyškoleni v zacházení se zbraněmi a v panském domě ležela kopí a muškety, ale za  bavorské války o následnictví trůnu (1778/79) Rakušané vycezovací hut´ Saigerhütte obsadili a některé budovy vypálili.