Hájovna, která byla postavena v roce 1610, se nachází naproti horní bráně (východní bráně). Odsud měl hajný možnost kontrolovat složiště dřeva a milíř, které se nacházely naproti měděnému hamru na české straně. Část dřeva pro huť se dopravovala plavením po Načetínském potoce (Natzschung). Zde pak dřevo vytahovali z vody těžkým dřevěným česlem.