Přes řeku Flöhu naproti Novému hamru měl své místo Flöhahamr neboli Dvojitý hamr, vystavěný v roce 1604. Jeho rozměry výrazně převyšovaly oba starší hamry (Starý a Nový hamr).

V roce 1630 a znovu pak v roce 1645 nedbalostí kovářů vyhořel.

V roce 1779 byl přestavěn na Dvojitý hamr a tím se zvětšila jeho kapacita provozu. Tři široké buchary a jeden hloubkový přetvářely ryzí měď na kotle a plechy středních velikostí.

V letech 1865/66 byla přistavěna rafinační huť. Po několika přestavbách a přístavbách se závod stal obětí světové hospodářské krize. Vznikl v něm dům kultury.