Za malou hutní branou stojí u vodního příkopu Faktorova besídka. Byla zřízena v roce 1621 pro potěšení správce Rotheho.

Stěny a strop uvnitř jsou zdobeny barokními medailony s texty. Texty jsou citáty z bible a zrcadlí ducha času- malá Faktorova besídka se hodila jak k rozjímání, tak i k potěšení.

  1. SR.32 – Kde se zpívá, neoplývej řečí a nedělej se v nevhodný čas moudrým. Pečetí z drahého kamene se zlatou ozdobou je hudební koncert při popíjení vína.
  2. Žalm 84 – Jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
  3. Žalm 84, 5-6 + SYR.32 -  Blaze těm, kdo v tvém domě dlí, oslavovat tě budou navěky! Séla. Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází- v srdci je připraven na cestu vyrazit! Pečetí ze smaragdu ve zlaté obrubě je líbezná píseň při vybraném víně.
  4. Založeno 6. října roku 1621 faktorem Rodtem, restaurováno 1854 hutním mistrem Heringen, renovováno 1910 firmou Sächsische Kupfer- und Messingwerke F. A. Lange (poznámka: toto je 4. citát)

Tato umělecká díla se zachovala po staletí díky citlivé restauraci.

V roce 1935 byl Karl Koch majitelem pozemku a besídka sloužila coby odstavná místnost. Po roce 1945 besídka připadla radě města Olbernhau. V roce 1955 převzalo pozemek  zemědělské družstvo „Hugo Franz“, které bylo později přejmenováno na zemědělské družstvo „Einheit“. O deset let později se vlastníkem stalo zahradní výrobní družstvo „Drei Tannen Olbernhau“, které besídku používalo jako sklad materiálu.

V roce 1997 besídku a část pozemku zakoupilo město Olbernhau.

Od své restaurace v roce 2002 je tato památka při mimořádných příležitostech opět přístupná pro veřejnost.