Energetické centrum (elektrárna) bylo v areálu huti Saigerhütte vybudováno v letech 1905/06. Patří k nejmladším budovám na pozemku huti.

Poté, co byla v městečku Olbernhau časně zahájena výroba elektrického proudu, se k výrobě přidali i saské závody na výrobu mědi a mosazi. Z Rosenthalu byl přiveden nový vodní náhonový příkop. Již po několika letech se ukázalo, že kapacita prvních elektráren nestačila, a musela se zahájit stavba nových. Proud vyráběly dvě francisovy turbíny.

6. června 2015 byl v rámci akce Dnů prožitků "Montane Kulturlandschaft Erzgebirge"(Zvonící Krušnohoří) znovu slavnostně uveden do provozu plně funkční starý parní stroj z roku 1909. Představuje obohacení areálu a je ho v budocnosti možné navštívit při speciálních příležitostech, například na Den muzea, Den mlýnů, Den otevřených památníků, nebo v rámci veletrhu "LebensArt".