Dolní rybník, nazývaný také Faktorův rybník, je největší ze tří rybníků v huti. Je široký téměř 150 m a dlouhý skoro 100 m. Ve středu rybníka se nachází uměle vytvořený ostrov.

V suchých ročních obdobích byla těmito hutními rybníky zajištěna dostatečná zásoba hnací vody.

Rozlišovalo se mezi Dolním a Horním hutním rybníkem. Na počátku 20.století vznikl třetí umělý rybník,  který se nacházel mezi budovou Garhaus a obytnými domky pro dělníky.