Poté, co vyhořela hutní škola, se při její znovuvýstavbě v roce 1660 postavil i strážní domek. Jeho přízemí bylo průjezdné ze směru od dolní brány a v patře bydlel hlídač brány.

Strážní domek byl stržen v roce 1856, protože průjezd nebyl dostatečně vysoký.

Dva zděné sloupy jsou zdobeny tabulemi s erby. Na jedné z nich je text k historii huti, na druhé je saský kurfiřtský erb, avšak vzhůru nohama. Důvod není jednoznačně objasněn.