Starý domek s částečně dochovaným hrázděním byl zřízen pro Christopha Langeho, když nastoupil do úřadu hutního soudce.

Do prahu hrázdění, ozdobeného člunkovitými drážkami, jsou vytesány iniciály CL a vročení 1611.

Lenním dopisem vrchnosti, bratří z Berbisdorfu a na Lautersteinu, byla Hansi Leonhardtu propůjčena soudní moc. Směl nalézat právo a trestat činy spáchané na jeho teritoriu, vyjma trestných činů, za něž příslušel trest smrti.