Výstavní budova s nádherným zdobeným štítem a arkýřem (původní stavba z roku 1585) je nazývána Domem směnového mistra nebo také Domem „přípraváře“). Tak se říkalo úředníkům, kteří měli za úkol připravovat tavbu, resp. řídit provoz.

Po privatizaci v roce 1873 byla tato budova několikrát přestavěna.

Od října 1997 patří Dům přípraváře společně s výčepem Hüttenschänke k hotelu Saigerhütte.