Vycezovací hut´ Saigerhütte byla založena v roce 1537 annabergským důlním mistrem Hansem Leonardem. V roce 1550 hut´ získal do vlastnictví annaberský pan Christoph Uthmann. Po smrti Christopha Uthmanna se majitelkou huti stala jeho žena Barbara s dětmi.

V roce 1567 se hut´ dostala do vlastnictví saského kurfiřta a stala se postupně jednou z nejvýznamnějších takzvaných „saských horských fabrik“. Stříbro na ražení mincí bylo v této době velice žádané a mělo velký podíl na bohatství Saska. Z huti pocházelo někdy i více než deset procent celkové saské produkce. Hut´ Saigerhütte byla zároveň i centrum zpracování mědi v Sasku. Vyrobené měděné bloky se zpracovávaly ve čtyřech vlastních hamrech 15 kladivy na plechy, kotle a tyče. První válcovna začala výrobu v roce 1847.

Obzlášt´ žádaná byla velmi kvalitní grünthalerská měd´ na střechy, která během velice krátké doby získávala nezaměnitelnou, pro ni charakteristickou zelenou patinu. Více než 400 střech budov po celé Evropě byla plechy z této mědi pokryta.

V roce 1853 zastavila hut´ Saigerhütte v Grünthalu vycezovací proces. V roce 1873 vznikl podnik jménem  "Sächsische Kupfer- und Messingwerke F. A. Lange", který byl v roce 1931 přejmenován na "F. A. Lange Metallwerke AG".

Po druhé světové válce zde byl zahájen provoz národního podniku Válcovny plechu a od roku 1947 začala výroba ocelových plechů. Starý měděný hamr byl v letech 1958-1961 upraven na technické muzeum. Po likvidaci válcovny v roce 1991 se začal celý prostor předělávat na památkový objekt, sloužící jak k muzeálním účelům, tak i k turistickým.