Od horní brány vede cesta dále k hraničnímu přechodu. Ten existuje teprve od doby stavby huti. Bylo ho třeba pro dopravu mědi a především obilí z Čech.

V roce 1553 byl postaven kamenný most přes Načetínský potok (Natzschung), který od roku 1459 tvořil hranici mezi Saskem a Čechami (Mostecká smlouva).

V roce 1612 byla na německé straně potoka zřízena celnice. Ta stála na soukromém pozemku a její majitel vybíral nepatrné mostní clo, které bylo především určeno na údržbu hraničního mostu.

V roce 1812 postavil saský stát naproti staré celnici celnici novou. Nová celnice plnila hned několik funkcí. V současnosti se nachází v soukromém vlastnictví.

Olberhauský správce lékáren Meerheim v roce 1813 zakoupil budovu staré celnice a poté, co na místě v roce 1816 objevil dva sirné prameny, zde zřídil sirné lázně.

(zdroj: Wolfgang Neumann, Olbernhau)